Nguyễn Thị Ngọc

Khóa học này mình biết ra được nhiều vấn đề vì trước đó mình đã tham gia khóa học của Seongon nhưng không chạy MCC & người dạy không phải là Anh Đạt mà là bạn khác sinh năm 90 dạy, trẻ quá nên dạy không hay.

Nhưng học ở Anh Hiển là do chính Anh hiển dạy, chia sẻ rất nhiệt tình.

Em cảm ơn Anh ạ!

nguyen-thi-ngoc

Chat Facebook