Phạm Thanh Tuấn

Khóa học rất hữu ích và chi tiết về Google Adwords

Giúp em hiểu rõ hơn các công cụ đã sử dụng như keywords planer, Google Analytic.

Em cam kết sẽ thực hành nhiều hơn để đạt được mục đích như thấy quảng cáo ” Kiếm thật nhiều tiền ”
Tuấn

Chat Facebook