Đoàn Chung Thủy

Bắt đầu từ buổi học đầu tiên, tôi vẫn chưa biết đến khái niệm Google Adwords là gì, mặc dù đã nghe qua nhiều nhưng tôi vẫn chưa thực sự quan tâm. Sau 4 buổi học với sự hướng dẫn kèm cặp của anh Hiển, tôi đã nắm được các khái niệm cơ bản, biết cách tối ưu và quản lý tài khoản Adwords. Đã thấy quảng cáo của mình xuất hiện trên Google.

Xin cảm ơn thầy Hiển và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ!

doan chung thuy

Chat Facebook