Ngô Đức Thắng

Khóa học giúp đỡ cho tôi cách tiết kiệm chi phí quảng cáo . Đặt các từ khóa phủ định, quản lý các tài khoản, giúp tôi tiết kiệm thời gian, tiền bạc, cách tiếp cận khách hàng, cái đặt từ khóa. Giúp tôi gia tăng thêm doanh thu.

Tôi chân thành cảm ơn thầy cùng các cộng sự đã giúp đỡ tôi trong khóa học này .

Chat Facebook